ژاپنی‌ها در اعتراض به افزایش مالیات‌ها خواستار برگزاری انتخابات عمومی شدند


تهران- ایرنا- بر اساس جدیدترین نظرسنجی صورت گرفته در ژاپن، نزدیک به ۷۸ درصد از پاسخ دهندگان می گویند خواستار برگزاری انتخابات سراسری قبل از اعمال افزایش مالیات توسط دولت برای تامین بودجه دفاعی هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85013793/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA