کارشناسان چینی: موشک‌های آمریکا در ژاپن، تهدید جدی برای چین و روسیه است


تهران-ایرنا- کارشناسان چینی معتقدند: اگر آمریکا موشک‌های میان‌برد خود را در ژاپن مستقر کند، ارتش چین می‌تواند به این اقدام، «پاسخ راهبردی» بدهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85022361/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88