کاهش پرواز های کره‌جنوبی به مقصد چین


تهران – ایرنا- شرکت‌های هواپیمایی کره‌جنوبی به دلیل کاهش قابل توجه تقاضا برای سفر به این کشور از سوی شهروندان چینی، اعلام کردند که از تعداد پروازهای خود به چین خواهند کاست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85151313/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86