کره جنوبی از تلاش برای آزادسازی دارایی های ایران خبر داد
تهران- ایرنا – کره جنوبی امروز دوشنبه اعلام کرد با تمامی طرفین در مسئله آزادسازی دارایی های ایران به ارزش ۶ میلیارد دلار در حال رایزنی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85231351/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF