کره شمالی رزمایش تاکتیکی هسته‌ای برگزار کرد


تهران- ایرنا- رسانه‌های کره شمالی بامداد یکشنبه گزارش دادند که نیروهای نظامی این کشور رزمایش «حمله تاکتیکی هسته‌ای» را در واکنش به رزمایش نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی برگزار کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85218623/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF