کره شمالی موشک کروز استراتژیک پرتاب کرد


تهران- ایرنا- به دنبال برگزاری رزمایش نظامی آمریکا با کره جنوبی، کره شمالی بامداد جمعه از پرتاب موشک کروز استراتژیک خبر داه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85039053/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF