یک مقام کره جنوبی خواستار اخراج سفیر چین شد


تهران- ایرنا- یک قانونگذار حزب حاکم کره جنوبی روز چهارشنبه گفت چین باید بلافاصله شینگ هایمینگ سفیر خود در کره جنوبی را به دلیل بی احترامی به کشور میزبان فراخواند تا تنش های بین دو کشور خاتمه یابد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85140286/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF