ابراز تاسف دولت چین نسبت به اظهارات خلاف واقع دولت کره جنوبی


تهران- ایرنا- وزارت امور خارجه چین اظهارات «یون سوک یئول» رئیس‌جمهور کره جنوبی و رسانه‌های کره‌ای درباره اقدامات سفیر چین در سئول را خلاف واقعیت دانست و نسبت به این موضوع ابراز تاسف کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85139609/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%81-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C