از برگزاری روز جهانی قدس تا تبادل اسرای یمنی با ائتلاف عربی


تهران-ایرنا- برگزاری روز جهانی قدس در تمامی کشورها، ایالات متحده به دنبال حفظ منافع و بهبود مناسبات با ریاض، واکنش سازمان ملل به جاسوسی آمریکا از گوترش، اخراج ۱۵ دیپلمات روسیه مظنون به جاسوسی توسط نروژ، مکرون درخطر سقوط و تبادل اسرای یمنی با ائتلاف عربی مهمترین عناوین خبری بین الملل ایرنا درچندساعت گذشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85082268/%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C