استقبال کاخ سفید از نشست سران کره جنوبی و ژاپن


تهران- ایرنا- کاخ سفید از نشست سران کره جنوبی و ژاپن استقبال و بر اهمیت روابط سه جانبه دو کشور و ایالات متحده تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85059613/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86