امارات و ژاپن توافقنامه همکاری نظامی امضا کردند


تهران-ایرنا- امارات متحده عربی و ژاپن روز جمعه توافقنامه توسعه همکاری‌های نظامی- دفاعی امضا کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85122880/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF