تخلیه بیش از ۴۰ هزار نفر در چین در پی وقوع سیل


تهران- ایرنا- رسانه‌های دولتی چین گزارش دادند که بیش از ۴۰ هزار نفر در استان سیچوان این کشور به دلیل بارش شدید و جاری شدن سیل تخلیه شده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85168422/%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D8%B3%DB%8C%D9%84