رسانه ژاپنی: وزیر خارجه کره شمالی احتمالا سال گذشته اعدام شده است


تهران- ایرنا – روزنامه ژاپنی گزارش کرد به نظر می رسد وزیر امورخارجه سابق کره شمالی سال گذشته اعدام شده باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84988878/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87