رییس مجلس ویتنام خواستار توسعه همکاری های همه جانبه با ایران شد


تهران – ایرنا – رییس مجلس ملی ویتنام گفت که کشورش خواهان توسعه روابط و همکاری های همه جانبه با جمهوری اسلامی ایران است .


منبع: https://www.irna.ir/news/85180227/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86