سفیر چین: از پایبندی ایران به اصل «چین واحد» قدردانی می کنیم

در این گفت و گو تلفنی، رئیس جمهوری اسلامی ایران دخالت آمریکا در امور داخلی کشورها را در ادامه سیاست مخرب یکجانبه‌گرایی این کشور دانست که اکنون به تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی تبدیل شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84842054/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85

به گزارش ایرنا، نماینده ارشد دولت چین در تهران در صفحه توئیتر خود، ضمن انتشار عکسی مرتبط با تماس تلفنی اخیر سران دو کشور، به زبان فارسی و چینی نوشت: “ما از پایبندی مداوم ایران به اصل چین واحد قدردانی می کنیم”.

آیت الله سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی روز جمعه گذشته(7 مرداد)  با شی جینپینگ همتای چینی خود، ضمن گفت و گو در خصوص روابط دوجانبه و مهم ترین مسائل منطقه ای و بین المللی ،  احترام به حاکمیت ملی و حفظ تمامیت ارضی کشورها را از اصول بنیادین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ایران دانست و در این چارچوب حمایت از سیاست چین واحد را سیاست قطعی و اصولی جمهوری اسلامی ایران دانست.