سفیر چین در اتحادیه اروپا: پکن در جنگ اوکراین طرف مسکو نیست


تهران- ایرنا- فو کونگ سفیر چین در اتحادیه اروپا اعلام کرد که کشورش در جنگ اوکراین طرف روسیه نیست و چین اراضی اوکراین که روسیه آنها را الحاق کرده به رسمیت نمی‌شناسد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85075502/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA