سفیر چین: قصد دخالت در امور افغانستان را نداریم
تهران-ایرنا- سفیر جدید چین در دیدار با «سراج الدین حقانی» سرپرست وزارت کشور طالبان با تاکید بر اینکه پکن بر اعتقادات، استقلال و فرهنگ افغانستان احترام می‌گذارد، تصریح کرد: قصد دخالت در امور این کشور را نداریم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85231236/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85