سقوط جنگنده اف-۱۶ آمریکایی در کره جنوبی


تهران- ایرنا – مقامات کره جنوبی اعلام کردند یک جنگنده اف-۱۶ آمریکایی روز شنبه در نزدیکی پایگاه هوایی اوسان سقوط کرد اما در این حادثه خلبان آسیبی ندید و تلفاتی گزارش نشده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85102903/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%81-%DB%B1%DB%B6-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C