مازاد حساب جاری ژاپن در سال ۲۰۲۲ به یک دوم کاهش یافت


تهران- ایرنا- وزارت دارایی ژاپن اعلام کرد که مازاد حساب جاری این کشور در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل از آن تقریباً نصف شد و به ۱۱.۴۴ تریلیون ین (۸۷ میلیارد دلار) رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85024267/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA