محمود عباس: جهان عرب از میانجی‌گری چین و آشتی ایران-عربستان استقبال می کند


تهران- ایرنا – «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در جریان سفر به پکن در مصاحبه‌ای با تلویزیون مرکزی چین با اشاره به عدالتخواهی چین ابراز امیدواری کرد چین در “حل مسئله فلسطین” نقشی موثر ایفا کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85143661/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84