مخالفت قاطعانه چین از اصلاحات سیاست دفاعی ژاپن


تهران- ایرنا -وزارت امورخارجه چین اعلام کرد از هرگونه اصلاحات سیاست دفاعی جدید ژاپن که پکن را به عنوان بزرگترین چالش استراتژیک برای توکیو معرفی می کند، ناخشنود است و آن را قاطعانه محکوم می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84972171/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86