مذاکرات سئول-توکیو درباره ماجرای فوکوشیما هنوز به نتیجه نرسیده است


تهران- ایرنا – با وجود اینکه یک مقام رسمی کره جنوبی از اجماع قابل ملاحظه در مذاکرات میان سئول و توکیو درباره تصمیم ژاپن برای تخلیه پساب نیروگاه اتمی فوکوشیما به اقیانوس خبر داده است اما این مذاکرات هنوز به نتیجه نهایی نرسیده و قرار است جلسات این گفت و گوها ادامه پیدا کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85192639/%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D9%86%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87