معاون نخست وزیر چین در راه روسیه/ روابط پکن-مسکو محکم و رو به گسترش است


تهران-ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین اعلام کرد معاون نخست وزیر این کشور برای شرکت در هشتمین نشست اقتصادی شرق به روسیه سفر می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85223622/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%88-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87