ناتو، کره جنوبی را به افزایش حمایت نظامی از اوکراین ترغیب کرد


تهران- ایرنا – ینس استولنبرگ دبیرکل ناتو با اشاره و انتقاد از سیاست برخی کشورها در تامین نکردن سلاح برای اوکراین، از کره جنوبی خواست تا حمایت نظامی از اوکراین را افزایش دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85013815/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%BA%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF