نخست وزیر چین: از نقش محوری سازمان ملل در مسائل جهانی حمایت می‌کنیم
تهران- ایرنا- لی کیانگ نخست وزیر چین خواستار پرهیز از سیاسی کردن موضوعات اقتصادی شد و گفت که کشورش از نقش محوری سازمان ملل در مسائل بین‌المللی قاطعانه حمایت می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85222694/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85