نشست صلح و امنیت چین-آفریقا برگزار می‌شود


تهران-ایرنا- وزارت دفاع ملی چین با صدور بیانیه اعلام کرد که سومین نشست صلح و امنیت چین-آفریقا در چین برگزار می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85212162/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF