نگرانی تایوان از تاثیر امنیتی سفر پلوسی به این جزیره


تهران-ایرنا- مقامات تایوانی اعلام کردند که دولت این جزیره نگران پیامدهای امنیتی سفر احتمالی نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به این منطقه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84833394/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%BE%D9%84%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87