هیروشیما میزبان نشست سران گروه هفت؛ دستورکار چیست؟


تهران- ایرنا – رهبران ۷ کشور قدرتمند اقتصادی جهان قرار است از ۱۹ تا ۲۱ مه (۲۹ تا ۳۱ اردیبهشت) در هیروشیما و به میزبانی ژاپن اجلاس سال جاری این گروه را در حالی که نگرانی ها درباره افزایش نفوذ و قدرت اقتصادی چین بیشتر شده به بررسی و گفت و گو پیرامون مسائل مهم جهان از جمله جنگ اوکراین بپردازند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85109726/%D9%87%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA