وزیر دفاع کره جنوبی در راه ورشو/ سئول در پی افزایش صادرات سلاح به لهستان


تهران – ایرنا – وزیر دفاع کره جنوبی روز چهارشنبه به لهستان عازم می شود و با همتای خود درباره گسترش همکاری های دفاعی دوجانبه و افزایش صادرات تسلیحات نظامی دیدار و گفت و گو خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85215234/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%88-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD