پلیس کره جنوبی مدعی دستگیری ۷۷ جاسوس صنعتی شد


تهران –ایرنا– پلیس سئول روز یکشنبه اعلام کرد در مجموع ۷۷ نفر در ارتباط با ۳۵ پرونده جاسوسی صنعتی طی یک برنامه دستگیری سراسری دستگیر شده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85137061/%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DB%B7%DB%B7-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%AF