پکن برای پیشبرد صلح در جهان نیاز به همکاری کشورهای دیگر دارد


تهران- ایرنا- کارشناسان چینی با اشاره به دیدار فرستاده ویژه این کشور با مقامات ارشد روسیه درباره جنگ اوکراین گفتند: ماموریت اصلی سفر «لی» تبادل اطلاعات و درک نگرانی‌های طرف های مربوطه و ترسیم محدوده ای برای همکاری های آینده است زیرا که چین برای پیشبرد صلح در جهان، نیازمند همکاری با کشورهای دیگر است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85123889/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF