پکن خواستار احترام به حقوق دریایی خود از سوی واشنگتن شد


تهران-ایرنا- وزارت خارجه چین عصر دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای در وب سایت خود، خواستار احترام به حقوق دریایی پکن از سوی واشنگتن شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85192416/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%B4%D8%AF