پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای؛‌ مزایا و چالش‌ها


در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در سمرقند در ۲۴ و ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ ، تفاهمنامه تعهدات جمهوری اسلامی ایران برای پیوستن به این سازمان امضا شد. این نشان می دهد که ایران در آستانه تبدیل شدن به نهمین عضو رسمی این سازمان است. این رویداد نه تنها خبری خوب برای ایران، بلکه اتفاقی مهم برای سازمان همکاری شانگهای است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84894225/%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7