چین بار دیگر درباره تبعات مداخله جویی آمریکا هشدار داد


تهران-ایرنا- تحلیل‌گران می‌گویند در صورت ملاقات احتمالی کوین مک کارتی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با رهبر منطقه‌ای تایوان در آمریکا ، این اقدام موجب تنش بین واشنگتن و پکن خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85050855/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF