چین با موفقیت اولین موشک ماهواره‌بَر با سوخت متان را به فضا پرتاب کرد


تهران- ایرنا – چین روز چهارشنبه با موفقیت اولین موشک ماهواره‌بَر جدید خود با سوخت متان – اکسیژن را از مرکز پرتاب ماهواره جیوکوان واقع در شمال غربی چین به فضا پرتاب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85168416/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8