چین: تحریم آمریکا علیه شرکت‌های چینی به بهانه همکاری نظامی با ایران بی‌اساس است


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت بازرگانی چین روز دوشنبه در بیانیه ای به تحریم های جدید اعمال شده از سوی آمریکا علیه برخی نهادها و افراد چینی به بهانه دست داشتن آنها در برنامه های موشکی و نظامی ایران، این اتهام را واهی و بی اساس دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85137786/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7