چین و تاجیکستان قرارداد تولید خودرو برقی امضا کردند


تهران – ایرنا – بازرگانان تاجیکستان و چین در سفر رسمی «رستم امامعلی» رئیس مجلس تاجیکستان به پکن، قراردادهای همکاری به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیون دلار در زمینه تولید کارخانه های خودروی برقی و کود شیمیایی امضا کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85207740/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF