کابینه دولت ژاپن متحول می شود


تهران- ایرنا- فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن، پس از کاهش حمایت‌های سیاسی و مردمی، تصمیم گرفته است در کابینه خود تغییرات ایجاد کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85167357/%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF