کدام طرف‌ها از بازگشت سوریه به اتحادیه عرب نگرانند؟


تهران- ایرنا- پایگاه خبری «گلوبال تایمز» در گزارشی به رفع تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب اشاره کرده است و می نویسد این مساله یک خبر هیجان انگیز دیگر پس از سرگیری روابط ایران و عربستان در منطقه خاورمیانه به شمار می آید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85105916/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF