کره‌جنوبی کمک های بشردوستانه به کره شمالی ارسال می‌کند


تهران- ایرنا – یک مقام وزارت اتحاد دو کره امروز سه شنبه از تصویب کمک بشردوستانه ۲۴۰ میلیون وون معادل ۱۸۳هزار دلار آمریکا برای رسال کمک های خصوصی بشردوستانه به کره شمالی به عنوان نخستین بسته کمک های سال ۲۰۲۳ خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85073332/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF