کیشیدا در جستجوی انرژی خاورمیانه؛ ایستگاه سوم، دوحه


تهران- ایرنا- فومیو کیشیدا، نخست وزیر ژاپن، روز سه شنبه در ادامه تلاش ها برای تقویت روابط با کشورهای خاورمیانه، از جمله قطر، وارد دوحه شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85173851/%DA%A9%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%AD%D9%87