ماشین حساب ورزش کالری سوزانده شده – Fitness Volt

افراد معمولی در حال سوختن هستند 258-400 کالری در ساعت در طول ورزش سبکمانند تمرینات نشستن و تمرینات شکم. هنگام انجام تمرینات شدید، مانند: کشش یا پرش، سرعت سوزاندن کالری به 400-700 کالری در ساعت افزایش می یابد.. توجه داشته باشید که اینها برآوردهای کلی هستند و نتایج فردی ممکن است متفاوت باشد.

وزن در پری

اگر می خواهید از این ماشین حساب در وب سایت یا وبلاگ خود استفاده کنید، می توانید به سادگی با یک کلیک این ماشین حساب را جاسازی کنید. زیر استفاده کنید “ایجاد کد” ابزاری برای دریافت کد جاسازی